Nie. Jaka podstawa prawna? No w końcu zasiłek należy się z tytułu:
Art. 32. 1. Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:
a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola (...)

No, a w dni wolne przecież zamknięcie przedszkola było przewidziane :-).