Obowiązek ten został wprowadzony do ustawy CIT z dniem 1 stycznia 2019 r. i odnosi się do transakcji kontrolowanych realizowanych w 2019 r.

W związku z powyższym, oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych będzie musiało zawierać informację, że ceny transakcji objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane dopiero w przyszłym roku. W odniesieniu do 2018 r. w oświadczeniu należy zawrzeć wyłącznie informację o posiadaniu dokumentacji cen transferowych.

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji należy złożyć w formie papierowej lub wysłać do właściwego urzędu skarbowego za pośrednictwem platformy ePUAP.