Nie ma prawa tak zrobić, to niezgodne z kodeksem pracy;
każdy pracownik ma wygraną sprawę w sądzie czy po zawiadomieniu PIP (przy zasadniczym)

może zapewnic pracownikom inna pracę