Ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego I czytanie.
https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=480B04EFA391F40EC12584090027F675