Zdrowtnej w ogóle nie trzeba nawet raz w roku

wszystkie składki - raz w roku do 28.02. za poprzedni rok