Odliczenia od podatku
zdrowotna (F poz. 107) = 872,72
odliczenia z części C zał. PIT/O (F poz. 109) = 0, gdyż już zabrakło podatku
2 dzieci x 1.112,04 = 2.224,08
nadpłata (G poz. 115) = 1.413 (wartość zaliczek na podatek)
dodatkowy zwrot z tyt. ulgi na dzieci
składki na ub. społ i zdrowotne (H poz. 116 i 117) =4.954,45
różnica między kwotą przysł. odliczenia a kwotą odliczoną (H poz. 118) = 2.224,08
kwota zwrotu (H poz. 121) = 3.637,08
PIT/0
ulga na dzieci 2 (poz. 39) = 0 , gdyż już brakło kwoty do odliczenia w PIT-37,
czy może należy tu wpisać 2.224,08? ale wtedy w poz.: {(H poz. 118) = 2.224,08} nie wpiszemy tej kwoty tylko "0"?!
Urząd zakwestionował rozliczeni, że źle wpisana pozycja ulgi prorodzinnej? jak powinno być wpisane??