Nie - powinno Ci się to rozliczyć ze zobowiązaniem z tytułu leasingu. Wartość środka się nie zmieni, nic dodatkowo nie amortyzujesz. Jeśli jest to leasing również podatkowo finansowy, to podatkowo też nic nie ujmujesz w związku z wykupem.