To może zapytaj dlaczego teraz wystawili fakturę a nie notę.