Sprawdzić klienta na infolinii w Koninie bo na VIES nie raz sa bledy lub ponownie za jakiś czas sprawdzić.