To są dokumenty księgowe tworzące koszty, więc tak jak inne dokum.