Kkiedy jest przetarg??. Jeśli jeszcze przetarg nie odbył się i chcesz wycofać swoja ofertę , zadzwoń do nich i zapytaj co musisz

zrobić , napisać, aby wycofać swoją ofertę , gdyż nie chcesz brać udziału w przetargu. Zawsze możesz wycofać swoją ofertę przed otwarciem i napewno wadium zostanie zwrócone,

Jeśli było już otwarcie wadium mogą zatrzymać jeżeli twoja oferta będzie spełniać dla nich wszystkie wymogi.