Tylko przez pierwsze 14/33 dni wynagrodz. chorob.
od 15/34 dnia płatnikiem zasiłków jest ZUS