Sprawozdania do US wysyła się na skrzynkę podawczą danego US lub dostarcza osobiście na płytce lub pendraivie.