Prawidłowo to by trzeba z ar 52 KP , ale decyzja nalezy do pracodawcy