Zgodnie z jakim załącznikiem UoR zostało sporządzone.