Niech spiszą umowę darowizny między obojgiem rodziców (na jednym druku) z dokładnyn zapisem że przelew kasy będzie z konta .... / podac nr. konta ojca