Mimo przebywania na urlopie wychowawczym z tytułu umowy o pracę, taki przedsiębiorca ma obowiązek opłacania składek ZUS, przy czym jeżeli spełnia warunki określone w art. 18a ustawy o sus, będzie mógł opłacać preferencyjne składki ZUS.