Czy mają już kartę polaka czy jeszcze nie? jeżeli kartę mają to traktujesz ich jak "zwykłych" zleceniobiorców, w przypadku jej braku zastosuj procedury uproszczone (oświadczenie z PUP)