Przelew dochodów do budżetu: 222/130
Przeniesienie zrealizowanych dochodów na fundusz: 800/222
Nadpłata pozostaje na koncie 222.