Tak bo wytwarzasz odpady. Używasz też zapewne opakowań do sprzedawanego towaru prawda?