"czy nie powinien mieć podwyższonych z racji tego że z samochód płaici? "
NIE z tego powodu nie.

Koszty podwyższone może zastosować jeśli mieszka w innej miejscowości niż ta w której znajduje się zakład pracy.