Tak, jeżeli wartość samochodu nie przekracza kwoty 150 tys.