150000/196053 x 3130 = 2394,76
2394,76 + 400 + 100 = 2894,76 i tyle dajesz w koszty.
Zakładam, że prawidłowo (zgodnie z przepisami) została ustalana wartość samochodu.