Sprawdź czy ta wskazówka (miesiąc=30dni) nie dotyczy chorobowego. Ja przy refundacji za niepełny miesiąc liczyłam:
830/dni pracy miesiąca x przepracowane dni. Najlepiej wylicz sobie za każdy miesiąc refundacji następnie zsumuj i sprawdź czy wyjdzie ci kwota jaka widnieje na zaświadczeniu o udzielonej pomocy deminimis.
pozdrawiam