A gdy zechce osoba nie będąca rolnikiem, ani też przedsiębiorcą, nie mająca w ogóle nadanego NIPu to co wpiszesz?
NIP podasz wtedy tylko gdy będzie taki obowiązek, a nie będzie on dotyczył zapewne wszystkich przypadków, gdy będzie wystawiana faktura.