Tak

Płątnik sam to wyliczy tylko mu pozwól naduszając 'Wylicz' w DRA