Jeśli drugi udziałowiec nie jest w zarządzie to nie podpisuje (sprawozdanie podpisuje zarząd + osoba sporządzająca).