Tak pisze się o w ust. 1 o przejęciu i wymienia poprzedniego pracodawcę i okres zatrudnienia u niego
- spójrz na objaśnienia do świadectwa pracy