"czy to jest zgodne z prawem pracy? równocześnie dwie umowy na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy"

Prawo nie wyklucza.

2. W obu zakładach ma roczny wymiar 26 dni.
W pierwszym zakładzie ilość dni przysługującego urlopu w zależności ile m-cy przepracował (za okres bezpłatnego nie należy się urlop)
W drugim zakładzie ilość urlopu zależna od m-cy zatrudnienia w danym roku