Tak
lub
za porozumieniem stron z przyczyn niedot. pracownika, w zw. z likwidacją sklepu