Moje zdanie TAK - korektę zrobisz po otrzymaniu decyzji wypłaty zasiłku