W module dokumenty nie ma takiej możliowsci , dopiero jak podpiszesz i przejdziesz do skałdania wniosku pojawia się opcja ulicy , sądu itp