ZWUA z datą pierwotnego zgłoszenia i poprawne ZUA od 21.02