Co do zasady, każdy zamawiający, który udzielił w danym roku zamówienia publicznego, zobowiązany jest do złożenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych. Termin minął 1 marca.