Moim zdaniem otrzymaną dotację od JST wykazujesz w poz. 40, a przychód z tytułu wynagrodzenia płatnika w poz. 14 załącznika CIT-8/0 - dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy w części przeznaczonej na cele statutowe.