Ulga za 8 miesięcy o ile nie uzyskalo dochodu > 3089