Jakoś opisz i do jakiejś ewidencji też wpisz :)))
i nie zapmnij w lutym go odjąć od łącznej sprzedaży