Tak, o ile ma co najmniej płacę minimalną z etatu.