Zobacz załacznik nr 3 do ustawy o vat pozycje od 143 w dół