Napisz wniosek zaliczenie nadpłaty na poczet podatku za styczeń i dyspozycję co ma być z kwotą różnicy.