Nie potrącacie , takiej pracownicy nie wolno zatrudniać powyżej 8 h bez jej zgody