Składałeś co miesiąc deklaracje do ZUS. W deklaracjach wyszczególnione ile na co i za kogo.