O dodatkowych badaniach może zdecydować jedynie LMP . Mozecie jedynie wysłać pracownika do LMP