W przypadku umowy o pracę zawsze wystawiamy pit11 dla ukraińca, należy wpisać numer pesel (jak jest znany), a czy wypełniamy 12,13,14 to zależy jak wypełniony został punkt 10=czy jest polskim rezydentem podatkowym czy nie.