ZUS zapłacony do 15.10, czyli w zasadzie miesiąc przed czasem (koszt września), ZUS zapłacony później koszt w miesiącu kiedy zapłacono składkę.
Wynagrodzenia wypłacone terminowo - koszt miesiąca jakiego dotyczą.