Patrz na to co jest zawarte w ogłoszeniu o naborze