Tylko wprowadzasz do EŚT a do kpir koszty poprzez amortyzację