Jeśli jesteście wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS to wysyłacie:
-e- sprawozdanie do KRS do 15 lipca
-lub oświadczenie że nie ma obowiązku sporządzania rsf (bo jest na kpir).

Do KAS przesyła się uchwały o zatwierdzeniu i podziale zysku.
Samego sprawozdania do KAS już się nie przesyła, bo dostaną te dane z krs, ale uchwały już tak - chociaż są one także publikowane na str krs.