Nie. Różnicę remanentową rozliczamy dopiero w zeznaniu rocznym.