Tak składasz Z 3b i potwierdzenie zwolnienia elektronicznego na druku ZAS 12